| ?

Fatal Error

Fatal Error: could not open XML input (http://news.yandex.ru/index.rss)
» 3qloanda2

: 3qloanda2

:
: 13 2021 14:11
: 13 2021 14:11
:

:
  • 0


:
ICQ:
:
3Q Loạn Đả là game dòng thẻ bài với cơ chế chiến đấu màn hình ngang đậm chất hành động với bối cảnh lịch sử Tam Quốc quen thuộc. Trong [url=http://3qloanda.mobi/]3Qloanda[/url] 3Q Lọan Đả – bạn sẽ là võ tướng thời tam quốc: Long Tướng, Quân Sư, Tiễn Thần, Kiếm Vũ; với mỗi võ tướng sẽ có các sở trường, chiêu thức của riêng mình để chiến đấu với các boss nổi tiếng trong thời tam quốc như Lữ Bố, Đổng Trác, Trương Giác

:0 [ ]
: 0 [ ]

E-Mail : [ ] [ ]

Powered by e-ho.net
Design by FreeN
2008

| | | | | | |