| ?

Fatal Error

Fatal Error: could not open XML input (http://news.yandex.ru/index.rss)
» tochucsukienachau

: tochucsukienachau

:
: 20 2021 03:35
: 20 2021 03:35
:

:
  • 0


:
ICQ:
:
thành lập năm 2008, Á Châu Event hay còn gọi là tổ chức tổ chức sự kiện Á Châu được sáng lập bởi CEO Phạm Minh Đức.
hiện tại công ty tổ chức sự kiện Á Châu là nguồn nhân sự và đồ vật sự kiện chính cho toàn ngành tại Hà Nội, TPHCM trong khoảng năm 2008 cho đến nay.
sở hữu 100% nguồn nhân sự trong ngành event, làm [url=https://www.theverge.com/users/achauevent]https://www.theverge.com/users/achauevent[/url] việc trực tiếp không qua trung gian. sở hữu trang thiết bị sự kiện nhập cảng từ Tây

:0 [ ]
: 0 [ ]

E-Mail : [ ] [ ]

Powered by e-ho.net
Design by FreeN
2008

| | | | | | |